PTP PTP

CYKL WEBINARIÓW

PRZEGLĄD METOD TERAPEUTYCZNYCH

dla Młodego Psychiatry

PATRONAT EDUKACYJNY

WYKŁADOWCY

Przegląd metod terapeutycznych dla Młodego Psychiatry

Prof. dr hab. med. 
Adam Wichniak
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Przemysław Bieńkowski
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. 
Dominika Dudek 
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Mgr
Katarzyna Romanowicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Jerzy Samochowiec
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. med. 
Małgorzata Janas-Kozik 
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. med.
Janusz Heizman
Pełnomocnik Ministra Zdrowia d/s psychiatrii sądowej
Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie

Dr 
Inga Markiewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Marek Jarema
Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie

Mgr
Kaja Romanowicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Marcin Wojnar
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr
Jadwiga Fudała
Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów MEdycznych PARPA

Mgr
Joanna Salbert
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med.
Filip Rybakowski
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mgr
Małgorzata Walęcka
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

PROGRAM

CYKL WEBINARIÓW
PRZEGLĄD METOD TERAPEUTYCZNYCH dla Młodego Psychiatry

 • 24 LUTY 
  GODZ. 20.00-21.30

  Jak duża lub mała dawka zmienia profil dzialania i zastosowanie leków w psychiatrii
  Prof. Adam Wichniak

  Poza receptorami czyli o farmakokinetyce słów kilka
  Prof. Przemysław Bieńkowski

 • 24 MARZEC 
  GODZ. 20.00-21.30

  Zasady wyboru leku i prowadzenia leczenia farmakologiczne depresji
  Prof. Dominika Dudek

  Aktywacja behawioralna i inne oddziaływania psychologiczne w leczeniu depresji
  Mgr Katarzyna Romanowicz

 • 7 KWIECIEŃ
  GODZ. 20.00-21.30

  Postępowanie w stanach agresji u dorosłych pacjentów pobudzonych
  Prof. Jerzy Samochowiec

  Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży
  Prof. Małgorzata Janas-Kozik

 • 21 KWIECIEŃ
  GODZ. 20.00-21.30

  Leczenie farmakologiczne w ramach środków zabezpieczających w psychiatrii
  Prof. Janusz Heitzman

  Cel środków zabezpieczających w psychiatrii
  Dr Inga Markiewicz

 • 19 MAJ 
  GODZ. 20.00-21.30

  Schizofrenia-  kiedy rozpoczynać i jak prowadzić leczenie farmakologiczne
  Prof. Marek Jarema

  Oddzialywanie niefarmakologiczne w leczeniu zaburzeń psychicznych z kręgu schizofrenii
  Prof. Adam Wichniak

 • 8 WRZEŚNIA
  GODZ. 20.00-21.30

  Psychologiczne metody leczenia otyłości 
  mgr Kaja Romanowicz 

  Farmakoterapia otyłości - w mózgu czy na obwodzie?
  Prof. Przemysław Bieńkowski 

 • 22 WRZEŚNIA 
  GODZ. 20.00-21.30

  Rola farmakoterapii w leczeniu uzależnień 
  Prof. Marcin Wojnar 

  Oddziaływania terapeutyczne w leczeniu uzależnień 
  mgr Jadwiga Fudała 

 • 6 PAŹDZIERNIKA
  GODZ. 20.00-21.30

  Leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu
  Prof. Adam Wichniak
   
  Transdiagnosytyczne podejście do leczenia bezsenności w psychiatrii
  mgr Joanna Salbert

   

 • 9 LISTOPADA -->> REJESTRACJA
  GODZ. 20.00-21.30

  Rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych
  prof. Filip Rybakowski

  Oddziaływania terapeutyczne w ADHD i zaburzeniach ze spektrum autyzmu
  mgr Małgorzata Walęcka

   

PATRONAT EDUKACYJNY